Werkwijze

Essentie van coaching

De essentie van coaching is volgens mij het vrijmaken van iemands onbewuste potentieel om zijn functioneren te verbeteren; de coach begeleidt en ondersteunt als gelijkwaardige partner de cliënt bij het behalen van zijn/haar zelfgekozen doelen. De verantwoordelijkheid voor het behalen daarvan ligt bij de cliënt, de coach is de procesbegeleider die onbewust potentieel ont-dekt.

Quote Jung over coaching

Intake

Het eerste gesprek bestaat uit een kennismaking, een probleemanalyse en een verheldering van de coachingsvraag; daarmee wordt ook het einddoel geformuleerd. Op basis van dit gesprek wordt duidelijk of mijn diepgaande wijze van coachen iets voor jou is. In dat geval doe ik een voorstel over de inhoud en duur van het coachingstraject.

ODC-meting

Meestal zijn vijf tot acht sessies van twee uur met een frequentie van een of twee keer per maand voldoende. Bij gebruik van de ODC-meting zijn drie à vijf sessies vaak al genoeg. In de tussentijd krijg je huiswerkopdrachten om jouw inzichten te integreren in je werk- en privéleven, en om jouw natuurlijk potentieel verder te ontwikkelen tot natuurlijke kracht.

Coachen met honden

Steeds vaker zet ik in coachingsessies mijn hond Rosa in als spiegel. Lees meer over haar meerwaarde op Coachen met honden.