Coachen met honden

Steeds vaker zet ik in coachingssessies mijn hond Bink in als spiegel. Zeker bij leiderschapsvraagstukken is gebleken dat honden bijzonder zuiver spiegelen wat de houding en het gedrag van ‘hun leider’ op dat moment in hen oproept. Dat is gemakkelijk te vertalen naar de werkvloer. Bink laat ook zien wanneer diepe emoties gevoeld moeten worden, zelfs als dat pijn doet… hij komt dan even naar jou toe of geeft jou een knuffel.

‘…. Mijn reacties op dit alles werden op een bijzondere manier gespiegeld en ondersteund door Bink, de assistent coach (hond).’
Ineke van den Berg, trainer, coach, loopbaanprofessional

‘…. Deze diepgang werd mijns inziens bereikt door de ultieme combinatie van de ODC, Janneke en haar spiegelende hond.’
M.S.

Coachen met honden: Bink

Coachen met honden: Bink is erg gevoelig en zachtaardig. Hij reageert sterk op emoties. Zodra in een coachingsessie een gevoelige snaar wordt geraakt, zal Bink dit direct laten zien. Dit verdiept de ervaring van de emotie en kan ook bijzonder troostend zijn, zo is gebleken.