Verzuim preventie

Frequent kort verzuim is vaak een voorspeller van langdurig verzuim. Bovendien leert de praktijk dat de ontwikkeling stagneert van medewerkers die vaker (kort) verzuimen.

Bij verzuimpreventie is analytische coaching op basis van de ODC-meting een resultaatgerichte methode die de oorzaak van (kortdurend) verzuim en ontwikkelblokkades blootlegt en ruimte biedt voor een blijvende oplossing. Deze expertise als ODC-coach combineer ik met mijn achtergrond als fysiotherapeut en psycholoog. Hierdoor kan ik goed inschatten of er aanvullende (medische) ondersteuning nodig is. Ik werk graag samen met HR-professionals en bedrijfsartsen om de gewenste doelen te halen.

Zoeken naar de oorzaak

De zoektocht naar oorzaken en blokkades is voor mij een essentieel onderdeel van het coachingsproces. Door angsten onder ogen te zien en door problemen te herkennen en erkennen is blijvend herstel mogelijk.

Dan ontstaat de ruimte om natuurlijke talenten te ontwikkelen. En pas dàn is het mogelijk om te coachen op basis van wensen of verlangen. De ervaring leert dat deze wensen realistischer zijn en daarmee beter te realiseren.

‘De ODC-meting liet mij glashelder zien waar ik energie verlies, door inzet van mijn oude ‘overlevingsstrategieën’. Ten koste van mijn nog te ontwikkelen talenten!’  M.S.

‘Door het onbewuste in de ODC-meting te combineren met het bewuste, kwamen meteen mijn blinde vlekken en blauwe plekken boven tafel. Enorme eye-opener en boost voor mijn ontwikkeling!’  Els

 

ODC bord

ODC bord

Elk coachingstraject is maatwerk. Ik vertel u er graag meer over.